Cloud Secure

دسترسی امن به مرکز اطلاعات خود را با هر ابر ارائه برنامه، داده و یا خدمات ترکیب کنید.

 

قدرت پالس امن در حال حاضر به ابر گسترش یافته است.

سرعت انتقال خود را به فناوری اطلاعات ترکیبی افزایش دهید. ویژگی‌هایی که ما را در دسترسی امن پیش‌قدم می‌کند، اکنون برای هر ابر برنامه در دسترس است.

پذیرش ابر

                  استفاده امن از ابرهای محبوب ازجمله برنامه‌های آفیس 365، سیلزفورس و دراپ باکس را فعال کنید.

تجربه بدون اصطکاک برای کارکنان

                 کارکنان هرگز در مورد محل تولید برنامه‌هایشان نباید نگران باشند؛ زیرا درست کار می‌کند.

سازگاری برای ابر

                اطمینان حاصل کنید که دستگاه‌های کاربر شما با مقررات فناوری اطلاعات با کنترل میزبان برای هر برنامه ابر مطابقت دارد.

اجرای تسهیل شده

                  سیاست‌های دسترسی را برای برنامه‌های SaaS، ابر و برنامه‌های مرکزی داده‌ها و خدمات به طور مرکزی مدیریت کنید.

افزایش بهره وری کارگر

            کارکنان می‌توانند از خدمات ابری موردعلاقه‌شان استفاده کنند، زیرا فناوری اطلاعات اکنون از استفاده آن‌ها حمایت می‌کند.

کاملاً خود مختار

            با پالس اتصال امن و پالس فضای کاری، فناوری اطلاعات یک راه‌حل ساده برای همه کاربران دارد.

 قابل تعمیم

            در صورت لزوم، می‌تواند با ارائه‌دهندگان هویت شخص ثالث یا تولیدات مدیریت پویایی سازمانی ادغام شود.

بسیار کارآمد

            ما داده‌ها را از طریق یک مکان مرکزی تحویل نمی‌دهیم، دسترسی ابر، مستقیم و سریع است.

 

 

 

 

دسترسی امن به نسل بعدی برنامه‌ها با

 

برنامه Cloud Secure.

ویژگی‌هایی که برای نسل آینده نیاز دارید

تک ورودی به سیستم (SSO)

 با استفاده از تک ورودی به مرکز داده‌ها و ابر با استفاده از استاندارد صنعتی SAML 2.0، دسترسی را آسان کنید.

مدیریت متمرکز

پایگاه پالس یک، مدیریت متمرکز سیاست، انطباق و مجوز را برای مرکز داده و ابر فعال می‌سازد.

برنامه ابر امن + پالس فضای کار

اکنون کارکنان می‌توانند از پالس فضای کار به منابع مرکز داده و ابر دسترسی داشته باشند.

مدیریت هویت

به‌عنوان یک ارائه‌دهنده هویت SAML (IdP) و یک ارائه‌دهنده خدمات SAML (SP) عمل می‌کند.

ادغام شخص ثالث اختیاری

با Airwatch و MobileIron برای EMM و با بسیاری از ارائه‌دهندگان هویت مانند هویت پینگ و اوکتا ادغام می‌شود.

پشتیبانی برنامه قدیمی

نمایندگی مجوز کربروس و مدیریت NT LAN برای اتصال به برنامه‌های قدیمی در مرکز داده.

اتصال قابل‌سنجش

دسترسی ابر از نقطه پایانی مستقیم است که قبلاً توسط پالس اتصال امن تصویب‌شده است.

سازگاری برای ابر

با استفاده از کنترل میزبان موردعلاقه ما، اطمینان حاصل کنید که تنها کاربران مجاز با دستگاه‌های قابل‌اعتماد به ابر دسترسی دارند.