Pulse One

مدیریت متمرکز برای راه حل دسترسی Pulse One شما

 

Pulse One

مدیریت متمرکز VPN، NAC و EMM ، مدیریت دسترسی از راه دور به پایگاه داده ها و ابری از یک کنسول واحد.

با پلاس وان ، مدیریت جعبه به جعبه به فراموشی سپرده میشود. اکنون مدیران میتوانند از این کنسول وب نوآورانه و مبتنی بر نقش برای مدیریت متمرکز سیاستهای دسترسی از راه دور، گزارش سلامتی دستگاه و سازگاری نهایی و همچنین بروزرسانی گروهی دستگاهها استفاده کنند.
پالس وان به صورت پلتفرمهای مدیریت مبتنی بر ابری و یا درونسازمانی مبتنی بر دستگاه بوده و به منظور بهینهکردن مدیریت دسترسی خدمات و کاربردهای سازمانی در پایگاه دادهها و ابری طراحی شده است. تجربهی مدیریت یکپارچه IT در پالس وان میتواند به یکپارچگی سیاستهای دسترسی در کاربردهای سازمانی و ابری کمک کند و همچنین تفاوتهای مدیریتی موجود در امنیت از راه دور سازمانی را برطرف کند.

 

کنترل مدیریت دسترسی از یک کنسول بسیار آسان است.

 مدیریت یکپارچه نقطه پایانی

                    کنترل یکپارچه و قابلیت دسترسی لپ تاپ ها، موبایل ها و دستگاه های IOT

 مدیریت مبتنی بر گروه

                    به روز رسانی خودکار تنظیمات دستگاه، سیاست ها و ویژگی هایی که توسط گروه های IT تعریف شده است.

 گزارش پیروی یکپارچه

                    دید و آگاهی از وضعیت و گزارش دستگاه و دستگاه های تلفن همراه

 مدیریت متحرک ساخته شده است

                    ویژگی های EMM جاسازی شده برای Pulse Workspace و دستگاه های تلفن همراه متعلق به شرکت های بزرگ است.

 استقرار آسان و مقیاس

                SaaS ساده یا استقرار دستگاه که برای دسترسی به نیازهای امنیتی شرکت شما مقیاس پذیر است.

 back-office integration

                  از API ها و اتصالات برای ادغام آسان با Active Directory و سایر سیستم ها استفاده می شود.

 Audit Logging

                  تغییرات مسیر مدیر شبکه به پیکربندی لوازم

 نظارت و گزارش دادن

                    فعالیت سیستم را نظارت می کند و گزارش های تاریخی را فراهم می کند.

Recent news and articles

خبر 2

Pulse Secure به توسعه Zero Trust Security برای اینترنت اشیاء با تهیه خودکار فایروال و تجزیه و تحلیل رفتاری می‌‌پردازد.

ادامه مطلب »

خبر 1

Pulse Secure و BNT Pro یک پیمان مشارکت فنی را برای ارائه کنترل هویت و راه‌حل دسترسی VPN برای ساکنین

ادامه مطلب »

وبلاگ

امنیت شبکه پیشرفته با Pulse Policy Secure و فایروال[1] شبکه‌های پالو آلتو[2] در دنیای فناوری اطلاعات امروز، فناوری‌های اینترنت و

ادامه مطلب »